IJSVERENIGING VORDEN

ONZE OPENINGSTIJDEN

OPENINGSTIJDEN

Wanneer de ijsbaan is geopend, hanteren wij de volgende openingstijden.

’s Morgens 10.00 uur tot 12.00 uur

’s Middags  13.30 uur tot 17.00 uur

’s Avonds 19.00 uur tot 21.30 uur

VOORBEHOUD EN AANSPRAKELIJKHEID IJSBAAN

Het bestuur behoudt zich te allen tijde het recht voor de IJs(baan); voor, tijdens of na de geplubliceerde tijden te openen dan wel te sluiten. Indien het bestuur van mening is dat het openhouden van de IJsbaan niet (langer) verantwoord is, gelet op de drukte, de kwaliteit van het ijs, de weersomstandigheden, de openbare veiligheid of anderzinds, dan wordt de IJs(baan) direct gesloten.

Eenieder dient dan op aanwijzing van het bestuur de IJs(baan) te verlaten. In geval van overmacht, zulks ter beoordeling van het bestuur, vindt geen restitutie plaats van het entreegeld.

Het bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal, vervreemding of beschadiging van persoonlijke eigendommen. Het betreden van de IJsbaan geschiedt geheel op eigen risico. Het bestuur kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor letsel in welke vorm dan ook, opgedaan gedurende het verblijf op (het terrein van) de IJsbaan.

Share This